email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Hlavní dokumenty


Základní svazové dokumenty

 IDatum Název dokumentu
09.02.2015Stanovy OS Stavba ČR
Stanovy OS Stavba ČR schválené na VII. sjezdu OS Stavba ČR dne 6.2.2015
01.01.2012Řád právní pomoci OS Stavba ČR
Novelizovaný "Řád právní pomoci OS Stavba ČR".
01.01.2012Statut Podpůrného fondu OS Stavba ČR
Aktualizovaný Statut Podpůrného fondu OS Stavba ČR