email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192
14.04.2017 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 847x | Tisk | Příloha

Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2016 se uskutečnilo dne 5. dubna 2017 v prostorách Českého báňského úřadu.

Foto: podpis vyhodnocení dohody | Zdroj: ČBÚ

Na schůzce bylo projednáno plnění jednotlivých bodů Dohody o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba České republiky ze dne 15. října 2007 (dále jen Dohoda). Dokument o plnění jednotlivých bodů Dohody podepsali za ČBÚ předseda úřadu Ing. Martin Štemberka a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Milan Vomela. Jednání k vyhodnocení vzájemné spolupráce za rok 2016 se dále zúčastnili za Odborový svaz Stavba České republiky místopředseda OS Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla, za Český báňský úřad zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy JUDr. Pavel Dvořák a ředitel kanceláře předsedy Dr. Ing. Ladislav Svoboda.

Celkovému vyhodnocení plnění Dohody za rok 2016 předcházela vyhodnocení dílčí, které na každém Obvodním báňském úřadu (celkem v rámci ČR 8 OBÚ) podepsali za OBÚ předseda příslušného OBÚ a za OS Stavba ČR svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

V rámci plnění Dohody v roce 2016 bylo provedeno například:
Svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR se zúčastnil celkem 7 prověrek Obvodních báňských úřadů takto:

 • Komplexní prověrka v organizaci Lom Matula Hlinsko a.s.
 • Komplexní prověrka v organizaci Cement Hranice, a.s.
 • Komplexní prověrka v organizaci Skanska a.s., lom Březín.
 • Komplexní prověrka v organizaci Heluz, v.o.s., cihelna Hevlín.
 • Komplexní prověrka v organizaci Provodínské písky a.s.
 • Komplexní prověrka v organizaci P-D Refractories CZ a.s., těžby Březinka.
 • Specializovaná prověrka v organizaci LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná.

Během roku se průběžně uskutečňovaly schůzky mezi jednotlivými OBÚ a SIBP na kterých bylo vyhodnocováno plnění Dohody. Písemná vyhodnocení spolupráce jsou úřadem protokolována a v jednom vyhotovení rovněž předána OS Stavba ČR.

Na základě vzájemných konzultací byly upřesňovány seznamy organizací, ve kterých působí odborová organizace OS Stavba ČR a které dozoruje státní báňská správa. V současné době působí odborové organizace OS Stavba ČR celkem ve 39 zaměstnavatelských subjektech, které jsou dozorovány státní báňskou správou. Počet lokalit, kterých se spolupráce týká, je cca. 180.

Byly aktualizovány kontakty ČBÚ a jednotlivých OBÚ a odpovědných zaměstnanců OS Stavba ČR.Slavnostnímu podpisu předcházela neformální diskuse, kdy se obě strany informovaly o situaci v podnikatelských subjektech, které navštěvují, o výhledu do budoucna, o připravovaných akcích, nové legislativě apod.

Obě strany konstatovaly, že Dohoda je plněna v celém rozsahu a úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá. Zároveň obě strany do budoucna vyjádřily vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

Zpracoval: Švehla

...

Do systému vložil: Zítko Pavel

  Foto k článku

  Další články z rubriky: BOZP

  Datum TitulekPodrubrika     
  22.05.2017 Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.A pár čísel nakonec    
  17.05.2017 Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost. Zajímavosti    
  17.05.2017 Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.Zajímavosti    
  14.04.2017 Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.Zajímavosti    
  14.04.2017Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.Zajímavosti   
  10.04.2017 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016Zajímavosti    
  07.10.2016 Zpráva o činnosti SIBP za první pololetí 2016Zajímavosti    
  10.06.2016 Zlatého Permona získal Velkolom Čertovy schody a.s. Zajímavosti    
  02.06.2016 Českomoravský štěrk získal za rok 2015 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“Zajímavosti    
  23.05.2016Zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015Zajímavosti   
  02.05.2016 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2015Zajímavosti    
  11.04.2016Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2015.Zajímavosti   
  29.03.2016Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2015Zajímavosti   
  03.11.2015 Nová právní úprava bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.V legislativě    
  13.05.2015 Předání ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce Zlatý Permon.Zajímavosti    
  08.04.2015 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2014.Zajímavosti    
  08.04.2015Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2014.Zajímavosti   
  09.03.2015 Informace o činnosti odborové inspekce práce a výsledcích BOZP v roce 2014.Zajímavosti    
  22.05.2014Výsledky v BOZP v roce 2013ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot u organizací v působnosti OS STAVBA ČR a činnost svazové inspekce BOZP.Zajímavosti   
  19.05.2014 Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2013Zajímavosti    

  Infoservis OS - poslední články

  18.09.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink 2017
  Dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku...
  08.09.2017 | Odbory
  OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...
  OS Stavba ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy působícími ve veřejné...
  19.08.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017
  14. září se uskuteční manifestační mítink #KonecLevnePrace. Podpořte svou účastí tento úspěšný projekt...
  24.07.2017 | Odbory
  Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
  Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
  22.06.2017 | Komise
  Skončil 53. ročník sportovních přeborů stavebních škol
  Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů...
  19.06.2017 | Vzdělávání
  ŠKOLENÍ 2017 - HOTEL BEZDĚZ - STARÉ SPLAVY – MÁCHOVO JEZERO
  V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem...