email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192
15.05.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | autor: Zítko Pavel | Přečteno: 686x | Tisk

Významu sociálního dialogu z pohledu SPS

Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a OS Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, přičemž odvětvové kolektivní smlouvy jsou mezi oběma sociálními partnery uzavírány a podepisovány již 25 let.

O zhodnocení průběhu a významu tohoto sociálního dialogu jsme požádali prezidenta SPS Václava Matyáše. Jeho odpovědi přinášíme v následném rozhovoru, který uvádíme v plném znění na webových stránkách OS Stavba ČR.

*Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a Odborovým svazem Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, a to až do současnosti. Jak byste charakterizoval jeho význam z pohledu stavebních podnikatelů, tudíž vás, jako zaměstnavatelů?

Sociální dialog mezi SPS a OS Stavba oceňuji velmi pozitivně. Naše vzájemné kontakty neslouží jen k setkávání, ale jsou především platformou, kde lze vyslechnout názory a vyměnit si stanoviska k současnému dění a k problémům stavebnictví a informovat se o našich pohledech na budoucí vývoj našeho oboru.

Máme uzavřenou kolektivní smlouvu vyššího stupně na tři roky, ke které pravidelně podepisujeme dodatek na další roční období. Je samozřejmé a běžné, že každá ze stran přichází se svými návrhy, proto má toto jednání název „vyjednávání“. Nikdy se ale nestalo, že by to byly nerealistické požadavky, pokaždé došlo k rozumnému kompromisu. Velmi pozitivně vnímám, že výsledek vždy ponechává prostor pro vylepšení podmínek na úrovni podnikových jednání a že je tato možnost hojně využívána.

Chceme dál vést sociální dialog ve shodě s Odborovým svazem Stavba, spolupracovat na řešení problémů společného zájmu. Naší snahou bude udržet vyvážené postavení odborů a zaměstnavatelů ve vzájemných vztazích a přispět tak k zachování sociálního smíru, který považujeme ve vztahu s odboráři za cennou devizu našeho vztahu.

*Na jednáních tripartity se oba, tj. vy jako prezident SPS, a předseda OS Stavba ČR, snažíte společně přesvědčovat její účastníky z řad premiérů a ekonomických ministrů vlády ČR o tom, aby učinili urychleně vše pro další rozvoj českého stavebnictví. Jak hodnotíte význam vašeho společného postupu?

Náš prvořadý společný zájem a společný cíl je obnova rozvoje stavebnictví, dostatek práce pro naše firmy, zajištění jejich ekonomiky, udržení zaměstnanosti, dostatek kvalifikované pracovní síly, vytváření podmínek pro uspokojování potřeb našich zaměstnanců.

Společným úsilím se nám podařilo prosadit vytvoření pozice náměstka pro stavebnictví na ministerstvu průmyslu a obchodu, zřízení Rady vlády pro stavebnictví, kde máme společné zastoupení a ve shodě prosazujeme společné priority, právě tak jako v tripartitě nebo v ostatních orgánech.

Vedení Svazu zpracovalo dokument „Obnova stability a dynamiky rozvoje stavebnictví s využitím růstu ekonomiky ČR, potenciálu a finančních zdrojů“, kterým oslovilo všechny hlavní politické strany a poskytlo náměty pro řešení nejpodstatnějších problémů stavebnictví v novém volebním období. Podotýkám, že opět ve shodě s naším sociálním partnerem v něm prezentujeme nikoli naše požadavky, ale nezbytnost, že stát si musí uvědomit důležitost stavebnictví pro národní hospodářství i svoji pozici v tomto odvětví a stanovit jasnou a dlouhodobě platnou investiční koncepci. Znovu v něm opakujeme, že by mělo být vytvořeno jedno ministerstvo, spojující kompetence ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva místního rozvoje, ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí. Tento spolehlivě a racionálně fungující model existuje jinde v Evropě, např. také na Slovensku.

Chtěl bych ještě poznamenat, že budeme i nadále společně prosazovat realizaci programu formulace cílů učňovského školství a pokračovat v jednání s ministerstvy školství, práce a sociálních věcí a financí o systému podpory účasti podnikatelů na získávání, výchově a stabilizaci učňovského dorostu pro stavebnictví. Musíme všechny trvale přesvědčovat o tom, že stavebnictví je oborem budoucnosti. Stav odborného školství a především učňovského školství neodpovídá potřebám lidských zdrojů ve stavebnictví. Zhoršující se stav zabezpečení kvalifikovaných řemesel vede k disproporci na trhu práce, která se bude v budoucnu prohlubovat.

*Za uplynulých více než 25 let tohoto sociálního dialogu se uzavírají a podepisují odvětvové kolektivní smlouvy, které jsou platné pro celé odvětví stavebnictví. Nemyslíte si také, že sociální dialog Svazu stavebních podnikatelů a OS Stavba ČR je pozitivním příkladem pro sociální dialog i v ostatních odvětvích našeho průmyslu?

Jak jsem již řekl, velmi si vážím postojů vedení OS Stavba ČR, s nímž při společných konzultacích a výměně názorů docházíme vždy ke shodě v názorech na řešení problémů v našem oboru. Jsem přesvědčen, že podobná atmosféra panuje i na úrovni základních organizací v našich členských firmách. Vážíme si toho, že mezi námi panuje shoda na téměř veškerou problematiku stavebnictví. I v období pro stavebnictví velmi složitém jsme dokázali řešit i značně citlivé otázky, nejen odměňování. Jsme si však dobře vědomi, že takový vyvážený vzájemný vztah není samozřejmostí, a že v některých odvětvích, nejen průmyslových, není zdaleka takový. Rád bych vyjádřil přesvědčení, že naše dosavadní dobrá spolupráce a pochopení při řešení aktuálních problémů bude závazkem pro obě strany a předznamená dobrou budoucnost ve vzájemných vztazích.

Miroslav Svoboda

...

Do systému vložil: Zítko Pavel

  Foto k článku

  Další články z rubriky: Odbory

  Datum TitulekPodrubrika     
  18.09.2017 VIDEO: Manifestační mítink 2017ČMKOS   
  08.09.2017OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...ČMKOS   
  19.08.2017 VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017ČMKOS   
  24.07.2017 Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDiOS STAVBA ČR    
  16.06.2017 Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadníOS STAVBA ČR    
  24.05.2017Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku - Důstojné pracovní podmínky pro 21. stoletíČMKOS   
  15.05.2017 Významu sociálního dialogu z pohledu SPSOS STAVBA ČR    
  10.05.2017 Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!OS STAVBA ČR    
  03.05.2017 Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovniOS STAVBA ČR    
  06.04.2017 Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednáníOS STAVBA ČR    
  28.03.2017 PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!OS STAVBA ČR    
  15.03.2017Konalo se Fórum českého stavebnictvíOS STAVBA ČR   
  28.02.2017 ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky ČMKOS    
  19.01.2017Zlaté české ručičkyČMKOS  
  15.12.2016 Odborový svaz Stavba ČR povede Milan VomelaOS STAVBA ČR    
  12.08.2016 Současné české vládě se nedaří napravit závažné nedostatky stavební legislativy!OS STAVBA ČR    
  14.06.2016 Konalo se školení funkcionářůOS STAVBA ČR    
  12.05.2016Konal se III. Sněm OS Stavba ČROS STAVBA ČR   
  02.05.2016 Odvětvová kolektivní smlouva je rozumný kompromisOS STAVBA ČR    
  01.04.2016 Urychleně napravit špatnou situaci ve stavební legislativě!OS STAVBA ČR    

  Infoservis OS - poslední články

  18.09.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink 2017
  Dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku...
  08.09.2017 | Odbory
  OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...
  OS Stavba ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy působícími ve veřejné...
  19.08.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017
  14. září se uskuteční manifestační mítink #KonecLevnePrace. Podpořte svou účastí tento úspěšný projekt...
  24.07.2017 | Odbory
  Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
  Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
  22.06.2017 | Komise
  Skončil 53. ročník sportovních přeborů stavebních škol
  Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů...
  19.06.2017 | Vzdělávání
  ŠKOLENÍ 2017 - HOTEL BEZDĚZ - STARÉ SPLAVY – MÁCHOVO JEZERO
  V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem...