email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192
01.09.2015 | Legislativa | Informace | Přečteno: 1460x | Tisk

Novelizace zákona o zaměstnanosti

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.203/2015 Sb., kterým se mění zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ,a zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.203/2015 Sb. byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.

   Tento zákon kromě jiného přináší zásadní změnu , a to na základě mnohaletého úsilí odborů, zejména ČMKOS, a sice právní úpravu příspěvku v době částečné nezaměstnanosti ( český „kurzarbeit“ ). Ustanovení § 115 zákona o zaměstnanosti obsahuje novou právní úpravu,která je pozitivním řešením pro zaměstnance, zaměstnavatele i stát. Její zásadní principy spočívají zejména v následujícím :

 • Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti ( dále jen „příspěvek“ ) může úřad práce poskytnout zaměstnavateli ,který není uveden v § 109 odst.3 ZP tj. zaměstnavateli mimo tzv. rozpočtovou sféru, na základě písemné dohody uzavřené s ním po předchozím souhlasu vlády, pokud na straně zaměstnavatele nastane překážka v práci z důvodu uvedeného v § 209 odst.1 ZP nebo z důvodu přerušení práce způsobené živelní událostí podle § 207 písm.b) ZP, pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci nejméně 20% stanovené týdenní pracovní doby

 

 •  Taxativně vymezené podmínky poskytnutí příspěvku jsou stanoveny v § 115 v písm.a) až c) odstavce 1 a doklady, které je  nutné přiložit k žádosti jsou uvedeny v odst.2 písm.a) až d) tohoto ustanovení.

 

 

 • Na základě zmíněné dohody, při splnění všech stanovených podmínek bude zaměstnavatel poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 70% průměrného výdělku, přičemž z této částky uhradí zaměstnavatel 50% a výše příspěvku státu prostřednictvím úřadu práce činí 20%. Výše příspěvku státu však činí nejvýše 12,5% průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí  kalendářního roku, ve kterém byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku.

 

 • Příspěvek může být poskytován v době trvání překážky v práci nejdéle po dobu 6 měsíců s možností jednoho opakování o stejnou dobu

 

 

 • V době sjednané pro poskytování příspěvku  zaměstnavatel nerozváže se zaměstnancem, na kterého bude příspěvek poskytován, pracovní poměr z důvodů uvedených v § 52 písm.a)  až c) ZP.
 • § 115 odst.4 zákona o zaměstnanosti obsahuje zmocnění k vydání nařízení vlády, které upraví další stanovené podmínky

 

 

Zpracoval : JUDr. Lubomír Dlouhý

Dne : 31.8. 2015

Do systému vložil: Vach Josef

  Další články z rubriky: Legislativa

  Datum TitulekPodrubrika     
  01.09.2015 Novelizace zákoníku práceZákoník práce    
  01.09.2015 Novelizace zákona o zaměstnanostiInformace    
  19.08.2015 Informace o nových zákonechInformace    
  03.09.2014 Změna zákona o úrazovém pojištěníInformace    
  10.01.2014 Aktuální znění nového Občanského zákoníku Občanský zákoník    
  29.11.2013 Změny hospodaření odborových organizací od 1.1.2014 v oblasti zákona o daní z příjmůInformace    
  22.11.2013 Nový občanský zákoník a kolektivní smlouvyInformace    
  18.11.2013 N o v e l i z a c e zákoníku práce od 1.1.2014Informace    
  05.11.2013 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnostiInformace    
  01.11.2013 Nová právní úprava postavení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností od 1.1.2014Informace    
  31.10.2013 Nová právní úprava postavení, práv a povinností odborových organizací od 1.1.2014Informace    
  10.09.2013 Aktuální znění nařízení vlády o minimální mzděNařízení vlády o minimální mzdě   
  26.07.2013Minimální mzda nověNovely zákonů   
  04.07.2013 Novelizace Zákoníku práceZákoník práce    
  12.04.2013Jediný zákoník práce v elektronické podoběZákoník práce   
  03.12.2012 Aktuální znění Zákoníku PráceZákoník práce   
  24.01.2012Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.Zákoník práce   
  19.07.2011 Změna zákoníku práce k 8.7.2011Zákoník práce    
  02.09.2009 Aktuální znění Antidiskriminačního zákonaAntidiskriminační zákon   
  08.06.2009 Aktuální znění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnancůPlatové poměry zaměstnanců ve veřejných službách   

  Infoservis OS - poslední články

  18.09.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink 2017
  Dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku...
  08.09.2017 | Odbory
  OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...
  OS Stavba ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy působícími ve veřejné...
  19.08.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017
  14. září se uskuteční manifestační mítink #KonecLevnePrace. Podpořte svou účastí tento úspěšný projekt...
  24.07.2017 | Odbory
  Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
  Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
  22.06.2017 | Komise
  Skončil 53. ročník sportovních přeborů stavebních škol
  Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů...
  19.06.2017 | Vzdělávání
  ŠKOLENÍ 2017 - HOTEL BEZDĚZ - STARÉ SPLAVY – MÁCHOVO JEZERO
  V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem...