email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192
01.09.2015 | Legislativa | Zákoník práce | Přečteno: 1750x | Tisk

Novelizace zákoníku práce

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců , a zrušují nebo mění některé zákony. Zákon byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.

Touto změnou ZP došlo k posílení právní ochrany zaměstnanců a rovněž právního postavení odborových organizací, a to mimo jiné nespornou zásluhou ČMKOS jako zástupce zaměstnanců v RHSD a připomínkového místa legislativního procesu. Současně byly provedeny některé legislativně technické změny upřesněním právní úpravy v některých ustanoveních.  Účelem této právní informace je , zejména s ohledem na její  žádoucí rozsah  i přehlednost , zmínit zejména nejpodstatnější změny, proto níže uvedený přehled změn ZP  nepředstavuje taxativní výčet.

 • § 1a odst.2 ZP: „zásada spravedlivého odměňování zaměstnance“…vyjadřuje hodnoty, které chrání veřejný pořádek
   
 • § 76 odst.5 se zrušuje, v návaznosti  na tuto změnu se nově v § 77 odst.4 ZP upravuje zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti
   
 • V § 33 odst.2 se slova „sdružení občanů..“nahrazují slovy…“spolku, odborové organizace..“ (legislativně technická změna s ohledem na pojmy dle nového občanského zákoníku)
   
 • část jedenáctá ZP obsahuje nově komplexní úpravu náhrady majetkové a nemajetkové újmy ( § 248 – §271u ZP ), tudíž  problematiky dosavadní náhrady škody  ,obsahující odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli ( § 250 a násl. ZP), odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ( § 265 a násl. ZP ) , odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání ( §365 a násl.ZP ). Dochází  k legislativní úpravě, která jednak reaguje na  změnu pojmů podle  nového občanského zákoníku v této oblasti, zejména však z hlediska legislativního správně zahrnuje komplexně celou právní úpravu  újmy majetkové =  škody , i újmy nemajetkové a konkrétně v §§ 269 a násl.ZP odpovědnost zaměstnavatele za škodu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Je třeba zdůraznit, že z hlediska práv a povinností , předmětu a rozsahu plnění nedochází k žádné faktické změně.
   
 • § 320a ZP je nové významné ustanovení, které stanoví, že náklady vzniklé činností odborových organizacích a organizacích zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo krajské úrovni …hradí stát na základě dohody v RHSD.
   
 • Podle nového znění § 322 odst.2 ZP náklady na školení k prohloubení kvalifikace svazových inspektorů bezpečnosti práce pověřených výkonem odborové kontroly hradí stát.
   
 • Nový § 324 ZP stanoví, že „odborové organizace a organizace zaměstnavatelů se považují za veřejně prospěšné právnické osoby“. Tato právní úprava  je velmi důležitá a má zásadní pozitivní význam ve věci právního postavení odborových organizací vzhledem k připravovanému přijetí zákona o statusu veřejné prospěšnosti právnických osob.Pro odborové organizace  ztoho mimo jiné vyplývá, že nebudou muset být účastníky soudního řízení v několika fázích.
   
 • Nové je rovněž znění § 365 odst.1 ZP.
   
 • Část dvanáctá zákona č.205/2015 Sb. zrušuje zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců č.266/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval : JUDr. Lubomír Dlouhý

Dne 28.8.2015

 

 

 

Do systému vložil: Vach Josef

  Foto k článku

  Další články z rubriky: Legislativa

  Datum TitulekPodrubrika     
  01.09.2015 Novelizace zákoníku práceZákoník práce    
  01.09.2015 Novelizace zákona o zaměstnanostiInformace    
  19.08.2015 Informace o nových zákonechInformace    
  03.09.2014 Změna zákona o úrazovém pojištěníInformace    
  10.01.2014 Aktuální znění nového Občanského zákoníku Občanský zákoník    
  29.11.2013 Změny hospodaření odborových organizací od 1.1.2014 v oblasti zákona o daní z příjmůInformace    
  22.11.2013 Nový občanský zákoník a kolektivní smlouvyInformace    
  18.11.2013 N o v e l i z a c e zákoníku práce od 1.1.2014Informace    
  05.11.2013 Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnostiInformace    
  01.11.2013 Nová právní úprava postavení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností od 1.1.2014Informace    
  31.10.2013 Nová právní úprava postavení, práv a povinností odborových organizací od 1.1.2014Informace    
  10.09.2013 Aktuální znění nařízení vlády o minimální mzděNařízení vlády o minimální mzdě   
  26.07.2013Minimální mzda nověNovely zákonů   
  04.07.2013 Novelizace Zákoníku práceZákoník práce    
  12.04.2013Jediný zákoník práce v elektronické podoběZákoník práce   
  03.12.2012 Aktuální znění Zákoníku PráceZákoník práce   
  24.01.2012Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.Zákoník práce   
  19.07.2011 Změna zákoníku práce k 8.7.2011Zákoník práce    
  02.09.2009 Aktuální znění Antidiskriminačního zákonaAntidiskriminační zákon   
  08.06.2009 Aktuální znění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnancůPlatové poměry zaměstnanců ve veřejných službách   

  Infoservis OS - poslední články

  18.09.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink 2017
  Dne 14. září se v pražské sportovní hale Arena Sparta uskutečnil třetí ročník manifestačního mítinku...
  08.09.2017 | Odbory
  OS Stavba ČR podporuje vyhlášení stávkové pohotovosti...
  OS Stavba ČR vyjadřuje podporu stávkové pohotovosti vyhlášené odborovými svazy působícími ve veřejné...
  19.08.2017 | Odbory
  VIDEO: Manifestační mítink #KonecLevnePrace 2017
  14. září se uskuteční manifestační mítink #KonecLevnePrace. Podpořte svou účastí tento úspěšný projekt...
  24.07.2017 | Odbory
  Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
  Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
  22.06.2017 | Komise
  Skončil 53. ročník sportovních přeborů stavebních škol
  Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů...
  19.06.2017 | Vzdělávání
  ŠKOLENÍ 2017 - HOTEL BEZDĚZ - STARÉ SPLAVY – MÁCHOVO JEZERO
  V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem...