email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Legislativa - Zákoník práce

  1   
[1 - 8] z 8
Novelizace zákoníku práce
01.09.2015 | Legislativa | Zákoník práce | 

Dnem 1.10.2015 nabývá účinnosti zákon č.205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců , a zrušují nebo mění některé zákony. Zákon byl publikován v částce 83 Sbírky zákonů České republiky.
 

Novelizace Zákoníku práce
04.07.2013 | Legislativa | Zákoník práce

Novelizace Zákoníku práce Dnem 1.8.2013 nabývá účinnosti zákon č.155/2013 Sb., kterým se mění zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.155/2013 Sb. byl přijat Parlamentem dne 16.5.2013 a vyhlášen v částce 70 Sbírky zákonů České republiky...
 

Jediný zákoník práce v elektronické podobě
12.04.2013 | Legislativa | Zákoník práce | 

Úplné vydání s podrobným praktickým výkladem pro širokou veřejnost a nejnovější judikaturou.
 

Aktuální znění Zákoníku Práce
03.12.2012 | Legislativa | Zákoník práce | 

Zákon číslo 262/2006 Sb.
 

Přehled nejdůležitějších změn zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.
24.01.2012 | Legislativa | Zákoník práce | 

Praha - K 1. lednu 2012 vstoupil v účinnost zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...
 

Novela zákoníku práce a zákonů souvisejících
08.12.2011 | Legislativa | Zákoník práce |  | 
Změna zákoníku práce k 8.7.2011
19.07.2011 | Legislativa | Zákoník práce

V částce 68 Sbírky zákonů České republiky je vyhlášen zákon č.185/2011 Sb., ze dne 8.6.2011, kterým se mění zákon č.262/2006 Sb. ,zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení t .j. dne 8.7.2011.
 

Stanovisko OS Stavba ČR k tzv. koncepční novele zákoníku práce
23.10.2008 | Legislativa | Zákoník práce | 

OS Stavba ČR přijal zásadní stanovisko k tzv. koncepční novele zákoníku práce.
 

  1   
[1 - 8] z 8

Mohlo by vás zajímat