email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - BOZP

  1 2   
[1 - 20] z 35
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.
22.05.2017 | BOZP | A pár čísel nakonec

V průběhu roku 2016 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.
 

Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | 

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, získal ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 v V. kategorii - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Toto významné ocenění získala organizace znovu po roce.
 

Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
17.05.2017 | BOZP | Zajímavosti | 

Provodínské písky a.s. se staly opět po roční přestávce vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).
 

Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
14.04.2017 | BOZP | Zajímavosti

Dne 12. dubna 2017 proběhlo v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba České republiky vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Milan Vomela, místopředseda OS Ing. Pavel Zítko a svazový...
 

Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.
14.04.2017 | BOZP | Zajímavosti | 

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2016 se uskutečnilo dne 5. dubna 2017 v prostorách Českého báňského úřadu.
 

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016
10.04.2017 | BOZP | Zajímavosti

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 21. března 2017.
 

Zpráva o činnosti SIBP za první pololetí 2016
07.10.2016 | BOZP | Zajímavosti

V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2016 celkem 21 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích a zároveň se zúčastnil na pozvání zástupců ZO a vedení firem rovněž 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb. (dále jen ZP). Rovněž byl přizván v souvislosti s dohodou o vzájemné...
 

Zlatého Permona získal Velkolom Čertovy schody a.s.
10.06.2016 | BOZP | Zajímavosti

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, získal ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2015 v V. kategorii - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Toto významné ocenění získala organizace znovu po 5 letech...
 

Českomoravský štěrk získal za rok 2015 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
02.06.2016 | BOZP | Zajímavosti

Českomoravský štěrk, a.s. se stal opět po 3 letech vítězem III. kategorie(hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku - subjekt s alespoň 51 zaměstnanci) v soutěži bezpečnosti práce v hornictví Zlatý Permon....
 

Zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015
23.05.2016 | BOZP | Zajímavosti | 

K roku 2015 je možno uvést, že situace v kontrolovaných organizacích byla vcelku dobrá a nebyly v nich zjištěny žádné závažné systémové nedostatky. Rovněž spolupráce vedení firem se zástupci odborů byla celkově vesměs na dobré úrovni. Zástupci odborů plnili všechny své povinnosti v rámci daných pravomocí a ke své činnosti...
 

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2015
02.05.2016 | BOZP | Zajímavosti

Dne 15. března 2016 se sešla hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ v kanceláři ředitele kanceláře na Českém báňském úřadu...
 

Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2015.
11.04.2016 | BOZP | Zajímavosti | 

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2015 se uskutečnilo dne 8. dubna 2016 v prostorách hotelu Olšanka v Praze...
 

Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2015
29.03.2016 | BOZP | Zajímavosti | 

Dne 29. března 2016 bylo provedeno v kanceláři předsedy Odborového svazu Stavba České republiky vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2015....
 

Nová právní úprava bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
03.11.2015 | BOZP | V legislativě

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. mimo jiné zrušil řadu předpisů. Mezi nimi byla i vyhláška č. 440/2001 Sb., která stanovovala hodnotu bodu za bolest a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 

Předání ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce Zlatý Permon.
13.05.2015 | BOZP | Zajímavosti | 

Dne 6. května 2015 bylo v zasedací místnosti společnosti Provodínské písky a.s. předáno zástupci Českého báňského úřadu vedoucím pracovníkům společnosti ocenění za vítězství ve své kategorii v soutěži bezpečnosti práce Zlatý Permon za rok 2014.
 

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2014.
08.04.2015 | BOZP | Zajímavosti

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře na Českém báňském úřadu dne 24. března 2015.
 

Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS STAVBA ČR za rok 2014.
08.04.2015 | BOZP | Zajímavosti | 

Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2014 se uskutečnilo dne 30. března 2015 v kanceláři ředitele kanceláře předsedy ČBÚ ing. Bohuslava Machka...
 

Informace o činnosti odborové inspekce práce a výsledcích BOZP v roce 2014.
09.03.2015 | BOZP | Zajímavosti

Oblast BOZP je jednou ze základních priorit našeho odborového svazu. Svazoví inspektoři bezpečnosti práce společně s ostatními zaměstnanci OS plnili i v roce 2014 úkoly v BOZP tak, aby se tato oblast neustále zlepšovala a aby bylo dosaženo co nejmenšího počtu vzniku pracovních úrazů, zejména těch nejzávažnějších...
 

Výsledky v BOZP v roce 2013ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot u organizací v působnosti OS STAVBA ČR a činnost svazové inspekce BOZP.
22.05.2014 | BOZP | Zajímavosti |  | 

Poradenská a metodická činnost SIBP při návštěvách firem byla zaměřena jednak na aplikaci zákoníku práce a také báňských předpisů. Další oblastí pak byla problematika odškodňování pracovních úrazů a poskytování ochranných nápojů.
 

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2013
19.05.2014 | BOZP | Zajímavosti | 

Dne 24. dubna 2014 proběhlo v prostorách Českého báňského úřadu v Praze jednání hodnotící komise pro propůjčení a udělování ceny za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2013.
 

  1 2   
[1 - 20] z 35

Mohlo by vás zajímat