email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - BOZP - V legislativě

Stručná anotace nových, případně novelizovaných předpisů z oblasti ochrany života a zdraví zaměstnanců.

  1   
[1 - 7] z 7
Nová právní úprava bodového ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.
03.11.2015 | BOZP | V legislativě

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. mimo jiné zrušil řadu předpisů. Mezi nimi byla i vyhláška č. 440/2001 Sb., která stanovovala hodnotu bodu za bolest a ztížení společenského uplatnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání.
 

Postup při určování bodového hodnocení u pracovních úrazů a nemocí z povolání.
17.04.2014 | BOZP | V legislativě | 

Vzhledem k tomu, že s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 došlo mimo jiné i ke zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, nastal celospolečenský problém, neboť v současné době není v platnosti žádný předpis, který by stanovoval počty bodů a zároveň není stanovena...
 

Pracovnělékařské prohlídky – obsah, organizace, termíny.
01.10.2013 | BOZP | V legislativě | 

V letošním roce byl vydán prováděcí předpis k zákonu č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Jedná se o vyhlášku č. 79/2013 Sb., která mimo jiné specifikuje obsah, organizaci a termíny pracovně lékařských prohlídek, jak pro zaměstnavatelskou sféru, tak i pro oblast vzdělávání...
 

Vstupní lékařské prohlídky – změna!
14.03.2013 | BOZP | V legislativě | 

Po vydání zákona č. 373/2011 Sb. nastala povinnost, aby se před uzavřením pracovního poměru, ale i před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, podrobili zaměstnanci vstupní lékařské prohlídce.
 

Platná legislativa BOZP
02.11.2012 | BOZP | V legislativě |  | 

Vzhledem k častým dotazům ze strany funkcionářů, ale i ostatních členů našich ZO a MO na platnou legislativu v oblasti BOZP, byl zpracován materiál nazvaný „Důležité předpisy BOZP“, který je u tohoto příspěvku k stažení. Materiál je pracován jako přehled o platné legislativě v oblasti BOZP a je aktuální ke dni 8. 10. 2012....
 

Nejdůležitější změny v oblasti BOZP v roce 2012
03.10.2012 | BOZP | V legislativě

Nová legislativa – nejdůležitější změny v oblasti BOZP v roce 2012
 

Navýšení částek jednorázového odškodnění u smrtelných pracovních úrazů
13.04.2012 | BOZP | V legislativě

Úprava § 378 zákoníku práce – s platností od 1. 1. 2012 došlo ke změně ve výši částek za jednorázové odškodnění pozůstalých při vzniku smrtelného pracovního úrazu.
 

  1   
[1 - 7] z 7

Mohlo by vás zajímat