email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Kolektivní vyjednávání

  1 2 3   
[1 - 20] z 43
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!

V částce 58 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 7. června 2017, je zveřejněno Sdělení č.165/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016-2019, uzavřeného dne 29. 3. 2017 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné...
 

Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!

Dne 29.3.2017 byl podepsán Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dne...
 

Návrh Dodatku č.1 ke KSVS byl předán
19.12.2016 | Kolektivní vyjednávání | KSVS

Dne 16.12.2016 byl doručen návrh Dodatku č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně do sídla Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Předmětem tohoto návrhu je článek 33 KSVS Minimální mzdové tarify. JUDr. Lubomír Dlouhý 19.12.2016
 

Vládní nařízení - zněna minimální mzdy od 1.1.2017

S účinností od 1.1.2017 dochází ke zvýšení minimální mzdy a dalším změnám, obsaženým ve zmíněných dvou nařízeních vlády...
 

ŠKOLENÍ 2016 - SOCIÁLNÍ DIALOG
10.06.2016 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV  |  | 
VZOROVÁ PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
VZOROVÁ PODNIKOVÁ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO PODNIKATELSKOU SFÉRU
10.06.2016 | Kolektivní vyjednávání | Vzor - kol. smlouva |  | 
VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘENA !!!

V částce 68 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 8. června 2016, je zveřejněno Sdělení č.175/2016 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016-2019, uzavřené dne 4. 4. 2016 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů...
 

Nová Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2016 -2019 v odvětví stavebnictví podepsána
04.04.2016 | Kolektivní vyjednávání | KSVS |  | 

Dne 4.dubna 2016 byla podepsána nová Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2016 -2019 ( dále KSVS ) mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR ( dále SPS v ČR ). Tuto odvětvovou kolektivní smlouvu podepsali předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv a prezident SPS v ČR ing. Václav Matyáš....
 

ŠKOLENÍ 2015 - SOCIÁLNÍ DIALOG
05.08.2015 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV  |  | 
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS pro stavebnictví rozšířena

V částce 50 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 18. května 2015, je zveřejněno Sdělení č.117/2015 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č.2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013-2016, uzavřeného dne 12. 2. 2015 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně...
 

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU
25.03.2015 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV  |  | 
Minimální mzdové tarify pro rok 2015 se od 1. dubna zvýší o 1,5 %!

Minimální mzdové tarify ve stavebnictví se pro letošní rok zvedou o 1,5 %, a to od 1. dubna 2015 do 31. března 2016...
 

Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016 je podepsán

Dnes tj 12.2.2015 byl podepsán Dodatek č. 2 KSVS na roky 2013 - 2016.
 

Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání v roce 2014
02.12.2014 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV  |  | 
Informační systém o pracovních podmínkách
26.11.2014 | Kolektivní vyjednávání | Informace ke KV  |  | 
Návrh Dodatku č. 2 ke KSVS byl předán na SPS v ČR

Dne 13.11.2014 jsme doručili do sídla Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR návrh Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 -2016 , jehož předmětem je změna článku 33 písm.a) Minimální mzdové tarify. JUDr. Lubomír Dlouhý
 

Závaznost Dodatku č. 1 KSVS pro stavebnictví rozšířena

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/2014 Sb., byla s účinností od 1. 7. 2014 rozšířena závaznost Dodatku č. 1 KSVS na roky 2013 - 2016 na další zaměstnavatelské subjekty s činnostmi uvedenými ve sdělení.
 

Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2013 – 2016.
09.04.2014 | Kolektivní vyjednávání | Dodatky KSVS |  | 

Dne 2.4.2014 byl podepsán s účinností od 1.4.2014 Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2013 – 2016.
 

Návrh Dodatku č.1 ke KSVS byl předán
28.01.2014 | Kolektivní vyjednávání | KSVS | 

Dne 27.1.2014 byl do sídla Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR doručen návrh Dodatku č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016.
 

  1 2 3   
[1 - 20] z 43

Mohlo by vás zajímat