email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Kolektivní vyjednávání - Dodatky KSVS

  1   
[1 - 7] z 7
Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!

Dne 29.3.2017 byl podepsán Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dne...
 

Minimální mzdové tarify pro rok 2015 se od 1. dubna zvýší o 1,5 %!

Minimální mzdové tarify ve stavebnictví se pro letošní rok zvedou o 1,5 %, a to od 1. dubna 2015 do 31. března 2016...
 

Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016 je podepsán

Dnes tj 12.2.2015 byl podepsán Dodatek č. 2 KSVS na roky 2013 - 2016.
 

Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2013 – 2016.
09.04.2014 | Kolektivní vyjednávání | Dodatky KSVS |  | 

Dne 2.4.2014 byl podepsán s účinností od 1.4.2014 Dodatek č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2013 – 2016.
 

Dodatek č. 3 KSVS

Dodatek č. 3 KSVS v příloze.
 

Dodatek č. 2 KSVS

Dodatek č. 2 KSVS v příloze.
 

Dodatek č.1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

DODATEK KSVS č. 1 PODEPSÁN
 

  1   
[1 - 7] z 7

Mohlo by vás zajímat