email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Ekonomika a soc. politika - Spotřebitelské ceny

  1 2 3 4   
[1 - 20] z 65
Průměrná míra inflace za rok 2015 - 0,3 %

Dne 12. ledna byla zveřejněna zpráva ČSÚ o tom, že průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2015 proti průměru roku 2014 byla 0,3 %, z toho ceny služeb vzrostly o 0,8 % a ceny zboží se nezměnily.
 

Průměrná míra inflace v roce 2014 byla 0,4 %

Podle dnes zveřejněné zprávy ČSÚ průměrná míra inflace za celý rok 2014 dosáhla 0,4 % a byla nejnižší od roku 2003. Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 0,1 % (z 0,6 % v listopadu).
 

Průměrná roční míra inflace v roce 2013 - 1,4 %

Podle dnes zveřejněné zprávy ČSÚ byla průměrná míra inflace v roce 2013 - 1,4 %. Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v prosinci na 1,4 % (z 1,1...
 

Meziroční inflace mírně zpomalila

Vcelku pozitivní zprávou, kterou vydal statistický úřad je to, že spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v srpnu na 1,3 % (z 1,4 % v červenci).
 

Průměrná míra inflace v roce 2012 byla 3,3 %

Velmi důležitou zprávu dnes vydal Český statistický úřad. Dle jeho zprávy průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2012 proti průměru roku 2011 byla 3,3 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce 2011 a nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky. Údaj o míře inflace je důležitým signálem...
 

Meziroční inflace zpomalila

Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen především v oddílech doprava, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v listopadu na 2,7 % ze 3,4 % v říjnu.
 

Spotřebitelské ceny meziměsíčně mírně vzrostly

Spotřebitelské ceny po třech měsících poklesu vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu byl stejný jako v září, tj. 3,4 %.
 

Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2012

Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo snížení cen především v oddíle rekreace a kultura, které bylo z větší části eliminováno zvýšením cen v oddílech doprava, odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,4 % (ze 3,3 % v srpnu).
 

Meziroční inflace v červenci klesla

Spotřebitelské ceny klesly v červenci proti červnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo snížení cen především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv, doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 3,1 % (ze 3,5 % v červnu).
 

Ceny potravin po sedmi měsících klesly

Celková hladina spotřebitelských cen se v dubnu proti březnu nezměnila. Meziměsíční vývoj spotřebitelských cen byl výsledkem poklesu cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (po sedmi měsících nepřetržitého růstu), který byl kompenzován zvýšením cen v oddílech odívání a obuv, doprava. Meziroční růst spotřebitelských...
 

Ceny potravin opět vzrostly

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento růst způsobilo zejména další, již sedmý měsíc pokračující, zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,8 % (ze 3,7 % v únoru).
 

CENY POHONNÝCH HMOT DÁLE ROSTLY

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v únoru proti lednu o 0,2 %. Na tomto zvýšení se zejména podílel růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a ostatní zboží a služby. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,7 % (z 3,5 % v lednu).
 

Meziroční inflace v lednu zrychlila

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v lednu proti prosinci o 1,8 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a zvýšení cen zejména v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,5 % (ze 2,4 % v prosinci 2011).
 

Průměrná míra inflace v roce 2011 byla 1,9 %

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento růst způsobilo především další meziměsíční zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které bylo v prosinci (s výjimkou května) nejvyšší v roce 2011. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %. Průměrná meziroční...
 

Ceny potravin dále rostly

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v listopadu proti říjnu o 0,4 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na 2,5 % (z 2,3 % v říjnu).
 

Meziroční inflace vzrostla

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v říjnu proti září o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu zrychlil na 2,3 % (z 1,8 % v září).
 

Spotřebitelské ceny meziměsíčně mírně klesly

Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v září proti srpnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení sezónních cen rekreačních pobytů v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v září mírně zrychlil na 1,8 % (z 1,7 % v srpnu).
 

Ceny ovoce a zeleniny již třetí měsíc klesly

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 1,9 %. Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v srpnu proti červenci o 0,3 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly...
 

Obvyklý meziměsíční růst cen rekreačních pobytů

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v červenci proti červnu o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo zejména sezónní zvýšení cen dovolených s komplexními službami. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 1,7 %.
 

Ceny potravin zvýšily inflaci

Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v květnu proti dubnu o 0,5 %. Tento růst ovlivnilo ve značné míře zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 2,0 % z 1,6 % v dubnu.
 

  1 2 3 4   
[1 - 20] z 65

Mohlo by vás zajímat