email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Infoservis OS - Odbory - OS STAVBA ČR

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 152
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
24.07.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
 

Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
16.06.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu Stavba ČR Milanem Vomelou
 

Významu sociálního dialogu z pohledu SPS
15.05.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | 

Sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a OS Stavba ČR existuje od počátku 90. let minulého století, přičemž odvětvové kolektivní smlouvy jsou mezi oběma sociálními partnery uzavírány a podepisovány již 25 let.
 

Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!
10.05.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR | 

Již od počátku 90. let minulého století existuje sociální dialog mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR. Od roku 1992, tedy 25 let, jsou uzavírány a podepisovány odvětvové kolektivní smlouvy pro obor českého stavebnictví. Tato skutečnost je báječnou příležitostí si o jeho významu pohovořit s předsedou...
 

Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovni
03.05.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se konalo pravidelné bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví. Tentokrát se setkání mezi Představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS v ČR) a Předsednictvem Odborového svazu Stavba ČR konalo v sídle SPS na Národní třidě
 

Česká a slovenská tripartita se sešla na druhém společném jednání
06.04.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR

Představitelé české a slovenské vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve čtvrtek 30. března 2017 sešli na zámku Štiřín na druhém společném zasedání české a slovenské tripartity. V čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou diskutovali o zkušenostech s vedením sociálního dialogu v Česku a na Slovensku. Jednání se zúčastnil i předseda...
 

PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!
28.03.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR

Hlavním organizátorem Fóra českého stavebnictví 2017, které se konalo 7. března v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, byl Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR. Protože během této odborné konference zazněla řada podnětných myšlenek, jak zlepšit situaci v českém stavebnictví, požádali jsme o rozhovor na...
 

Konalo se Fórum českého stavebnictví
15.03.2017 | Odbory | OS STAVBA ČR |  | 

Pod názvem „Stavebnictví na křižovatce“ se 7. března v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague uskutečnil letošní, 13. ročník oborové konference Fórum českého stavebnictví 2017.
 

Odborový svaz Stavba ČR povede Milan Vomela
15.12.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Na včerejším zasedání Sněmu Odborového svazu Stavba ČR zvolili delegáti nové vedení....
 

Současné české vládě se nedaří napravit závažné nedostatky stavební legislativy!
12.08.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Rozhovor Haló novin s předsedou OS Stavba ČR Stanislavem Antonivem
 

Konalo se školení funkcionářů
14.06.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Ve dnech 6. - 8. června 2016 se konalo školení funkcionářů základních a místních organizací v hotelu Bezděz ve Starých Splavech...
 

Konal se III. Sněm OS Stavba ČR
12.05.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR | 

III. Sněm OS Stavba ČR zasedal dne 11.5.2016 v budově DOS v Praze na Žižkově
 

Odvětvová kolektivní smlouva je rozumný kompromis
02.05.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu Stavba Stanislavem Antonivem
 

Urychleně napravit špatnou situaci ve stavební legislativě!
01.04.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Nedávno jsem se zúčastnil Fóra českého stavebnictví 2016. Z těch několika témat, o kterých se na Fóru hovořilo, jsem se přirozeně nejvíce zajímal o panelovou diskusi na téma investičních strategií a legislativních změn v českém stavebnictví.
 

Na programu je stavební legislativa
24.03.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Rozhovor Haló novin s předsedou Odborového svazu Stavba Stanislavem Antonivem
 

Jednání s předsedou Vlády ČR Bohuslavem Sobotkou
09.03.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Dne 9. března 2016 se předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv sešel s Bohuslavem Sobotkou, předsedou Vlády ČR. Důvodem schůzky bylo projednání problematiky stavební legislativy a podpora pozemního stavitelství.
 

Jednání předsedy OS Stavba ČR s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR
08.03.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Dne 4. března 2016 se předseda Stanislav Antoniv sešel s Ing. Zdeňkem Škromachem, místopředsedou Senátu Parlamentu ČR.
 

Stavbaři podporují vyšší minimální mzdu
22.02.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Odborový svaz Stavba podporuje požadavek Českomoravské konfederace odborových svazů na navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2017 na 11 500 Kč, sdělil Haló novinám předseda OS Stavba Stanislav Antoniv.
 

Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2016“ pro žáky středních škol
28.01.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR |  | 

Dne 8. února 2016 vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů soutěž pro žáky středních škol o titul "Zlaté české ručičky 2016" s podtitulem Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech.
 

Cizojazyčné informační brožury
22.01.2016 | Odbory | OS STAVBA ČR

Informace o vydání cizojazyčných informačních brožur
 

  1 2 3 4 5 6     
[1 - 20] z 152

Mohlo by vás zajímat