email: stavba@cmkos.cz, tel: +420 234 462 192

Úvod

Odborový svaz STAVBA ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.


Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.


Svaz disponuje sítí regionálních pracovišť, která zajišťují servis pro základní a místní organizace svazu.


Připojte se k nám a nezůstanete sami

  • informovanost
  • právní pomoc
  • sociální jistoty
  • bezpečnost práce
  • vzdělávání

Sídlo OS STAVBA ČR

Základní údaje:
  • Sídlo: Dům odborových svazů, Náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, Česká Republika
  • Sekretariát svazu: tel.: +420 234 462 192, fax: +420 222 721 724, e-mail: stavba@cmkos.cz
  • Registrační čísla: IČ: 00469734 DIČ: CZ00469734
  • Právní forma: Odborový svaz Stavba ČR je občanské sdružení.

Pro nové členy

Jestliže máte pocit, že nedostáváte za svou práci dostatečnou mzdu a že nedokážete své zájmy dostatečně prosazovat, využijte možnosti a spolu s odbory kolektivně vyjednávejte.


Máte pocit, že jsou porušována Vaše zaměsnanecká práva a nejste právník, aby jste se mohl efektivně bránit? Máte možnost využít bezplatné právní zastoupení pro členy našeho svazu při obhajování jejich oprávněných zájmů v pracovně právních sporech.


Odborový svaz Stavba ČR je otevřená, nezisková, samostatná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot a všech činností s nimi souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Jeho hlavní činností je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských práv a občanských práv.


Do odborů se vstupuje dobrovolně. Členství je výhradně Vaše svobodná vůle a zájem spolupodílet s e na kolektivní ochraně Vašich práv.


Jestliže se rozhodnete stát členem našeho odborového svazu, obraťte se na předsedu základní organizace na pracovišti, případně místní organizace v místě bydliště.


Další možností je obrátit se na nejbližší regionální pracoviště OS Stavba ČR (viz. seznam regionálních pracovišť), kde Vám poskytnou veškeré potřebné informace a pomoc.


Jestliže máte zájem o založení základní odborové organizace na svém pracovišti, obraťte se na nejbližší regionální pracoviště našeho svazu, kde Vám zkušení pracovníci OS Stavba pomohou se vším potřebným.


Odborový svaz zajišťuje se svými partnery pro registrované členy Bonusové (partnerské) programy.


Ke stažení


Vedení svazu

Vomela Milan
Předseda OS

Zítko Pavel
Místopředseda OS

 

Mohlo by vás zajímat